Oferowane usługi

Pomorskie Centrum Usług Księgowych świadczy usługi księgowe na najwyższym poziomie.

Księgi Handlowe (pełna księgowość)

 • sprawdzanie dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
 • dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE i JPK
 • zestawienie obrotów i sald
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • bieżące kontrole zobowiązań i należności związanych z uzgodnieniem sald
 • sporządzanie deklaracji, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych
 • reprezentacja klienta przed urzędami i pomoc w trakcie kontroli z urzędu
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.
 • od 700 zł netto

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS właściciela
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT
 • wysyłanie jednolitych plików kontrolnych (JPK)
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego)
 • od 150 zł netto (bez VAT)
 • od 200 zł netto (z VAT)

Ryczałt ewidencjonowany

 • weryfikacja dostarczanej dokumentacji
 • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS właściciela
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT
 • wysyłanie jednolitych plików kontrolnych (JPK)
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • reprezentacja przed urzędami
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego)
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku
 • od 100 zł netto

Kadry, płace

 • Zakładanie oraz prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności, urlopów, chorobowych, zasiłków itp.
 • Kontrola terminów kończących się umów
 • Kontrola terminów badań okresowych i szkoleń BHP
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • Sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie kartotek zasiłkowych
 • Sporządzanie imiennych raportów dla osób ubezpieczonych RMUA oraz deklaracji podatku od osób fizycznych PIT – 4, PIT – 11
 • od 30 zł netto

Inne

 • rozliczanie najmu prywatnego
 • rozliczanie PIT z polski i zagranicy (dla osób fizycznych)
 • sporządzanie dokumentów organizacyjnych (polityki rachunkowości wraz z planem kont, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania)
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta