Przyślij swój PIT, który otrzymałaś/-eś za rok poprzedni na biuro@pomorskaksiegowosc.pl, dołącz do niego wymagane dokumenty, a w ciągu max. 3 dni Twój PIT zostanie rozliczony!!!

 

Masz dwie możliwości:

 1. Przysłać dokumenty e-mailem, wpłacić wynegocjowaną kwotę za usługę na rachunek bankowy wskazany w wiadomości zwrotnej. Masz dwie możliwości:
  – wypełnione zeznanie wysłać samemu do Urzędu Skarbowego właściwego wg. naszego miejsca zamieszkania
  – zlecić całą usługę nam – wszystko zrobimy za Ciebie i w wiadomości zwrotnej odeślemy Ci komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem wysyłki (UPO)*.
 2. Przekazać dokumenty do biura i po max. 5 dniach wrócić do nas po rozliczone zeznanie podatkowe.

 

Co można odliczyć w zeznaniu rocznym za rok 2017 i jakie dokumenty są potrzebne:

 1. Ulga rodzicielska
  – nr PESEL dzieci wraz z imieniem i nazwiskiem
 2. Wydatki na cele rehabilitacyjne
  – skan zaświadczenia o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające wydatki związane z niepełnosprawnością
  – faktury, rachunki, ksero dowodu rejestracyjnego – w przypadku korzystania z ulgi na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne
 3. Zwrot nienależnych świadczeń
  – decyzja wraz z potwierdzeniem przelewu
 4. Darowizny
  – potwierdzenia przelewów
 5. Internet
  – faktury wraz z potwierdzeniem płatności
 6. Ulga odsetkowa
  – dokumentu potwierdzającego wysokość i termin zapłaty odsetek wystawionego przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki)
 7. IKZE
  – potwierdzenia wpłat na konto IKZE w 2017 r. max 5115,60 zł

 

* Jeśli życzą sobie Państwo, aby biuro wysłało PIT za Was proszę również w e-mailu podać kwoty autoryzujące wysyłkę PIT (kwoty przychodu), które należy pobrać z zeznania rocznego za rok wcześniejszy niż dokonujemy rozliczenia tj. składamy deklarację za rok 2017 potrzebujemy kwoty przychodu za rok 2016 rok.

Skontaktuj się z nami!