Ulga na start

Ulga na start
Zdjęcie: pressmaster (photogenica.pl)

Od 30 kwietnia weszła w życie Ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z nowymi przepisami a dokładnie z art. 18 Prawa Przedsiębiorczości prawo do zwolnienia z ZUS (ulga na start) przysługuje po spełnieniu kilku warunków:

  1. Dla osób fizycznych
  2. Założenie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia / zakończenia
  3. Nie wykonujemy pracy na rzez byłego pracodawcy (nie byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę  przed dniem rozpoczęcia działalności  w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym i nie wykonywaliśmy czynności w zakresie tej nowej działalności, mowa jest tutaj o wykonywaniu tych samych czynności w ramach umowy o pracę)

Zwolnienie przysługuje również w ramach prowadzenia działalności spółki cywilnej.

Ulga na start przysługuje tylko przedsiębiorcy. Nie dotyczy ona osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej jak również pracowników czy zleceniobiorców. W tym okresie opłacamy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne tj. kwotę 319,94zł.

Okres 6-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS zaczyna się liczyć od momentu podjęcia działalności gospodarczej tj. od pierwszej czynności w obrocie gospodarczym związanym z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej tj. np. 01 lipca ale pierwsza umowa została podpisana np. 15 lipca to datą wskazującą na początek korzystania z ulgi będzie 15 lipiec.

Nawet 7 miesięcy zwolnienia z ZUS

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS ulga na start kończy się po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Co to dla nas oznacza? Jeśli podejmiemy działalność gospodarczą np. 02 czerwca to pierwszy pełny miesiąc będzie nam się liczyć od lipca, czyli z ulgi będziemy mogli skorzystać do 31 grudnia.

Po upływie 6 miesięcy (a w niektórych przypadkach 7 miesięcy) bez składkowego okresu w ramach ulgi na start. Jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia regularnego opłacania składek ZUS. Przez okres kolejnych 24 miesięcy mamy prawo do skorzystania z tzw. małego ZUS czyli opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Składka płacona przez kolejne 24 miesiące wzrośnie nam tylko o 200zł.( w przypadku wejścia na składki pełne byłby wzrost o 900zł.).

Inne poradniki

Zapoznaj się z pozostałymi poradnikami przygotowanymi specjalnie dla Ciebie.

Split Payment

Od 01 lipca 2018r. weszło w życie mechanizm podzielonej płatności (tzw. Split payment) jest to nowe rozwiązane, które pozwoli na skuteczniejszą…

Przeczytaj

RODO

Od 25 maja 2018 r. KAŻDA firma działająca na terenie UE musi stosować się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych…

Przeczytaj

Jak założyć własną firmę?

Praktyczny poradnik jak uporać się z pierwszymi formalnościami przy założeniu działalności gospodarczej.

Przeczytaj